Daily Archives: 2 September 2008

SUKSES = A K U D T

(Ambisi+Kekuatan+Usaha+Doa+Tawakal)

Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohanan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaKu. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahKu dan beriman kepadaKu agar mereka memperoleh kebenaran. QS 2:186.

 

Saudaraku yang selalu mengharap keridhaan Allah SWT…

Setiap episode perjalanan hidup manusia, kita banyak menjumpai kata kesuksesan dan kegagalan, begitu juga dengan dengan pelaku kehidupan manusia, ada yang sukses dan ada yang yang gagal. Ada orang yang sukses dan kemudian dia sombong dengan kesuksesannya maka sesungguhnya dialah orang-orang yang gagal. Ada juga orang yang gagal, dan dia tidak mau dan mampu untuk bangkit kembali dari kegagalannya, berputus asa, maka dialah sebenar-benarnya gagal.

Read the rest of this entry